monstrad-rand-presentation monstrad-rand

Mönster med inspiration både från Afrika och 50-talet.