Trollhättans Stads miljöalmanacka 2015

Illustrationer som berättar om visioner för framtidens Trollhättan. Det är baserat på en översiktsplan som Trollhättans kommunfullmäktige tagit farm. Vi har velat göra visionerna lättförståeliga för dem det i slutändan gäller- kommuninnevånarna. Bilderna förstärks med texter längre bak i almanackan.

Ett samarbete med Alsin Design (grafisk form), Karin Ljungman (text) samt Åsa Olsson (miljösamordnare).

augusti

april

juni

juli

januari