Uddevallahem/MID reklambyrå

Uddevallahem är Uddevallas kommunala bostadsbolag, deras webbaserade årsredovisning för 2013  utfördes av MID reklambyrå. Mitt uppdrag blev att ta fram illustrationerna till denna.

Jag ville lyfta landmärken och kända byggnader i Uddevalla samt årstidernas växlingar.

http://arsredovisning.uddevallahem.se

uddevallahem

uddevallahem-detaljer